پایان نامه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

نویسنده : عاطفه جهاندیده سه شنبه 20 مهر 1395 07:26 ق.ظ  •   

پایان نامه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

\n

فهرست مطالب
\nعنوان صفحه
\nمقدمه ۱
\nفصل اول
\nموتورهاي جريان مستقيم DC 3
\n۱-۱ روابط سرعت گشتاور در حالت دايمي ۵
\n۱-۲ روشهاي كنترل سرعت ۹
\n۱-۳ راه اندازي ۱۵
\n۱-۴ حداقل نمودن تلفات در محركه هاي DC سرعت متغير ۱۶
\nفصل دوم
\nكنترل موتورهاي DC با يكسو كننده هاي قابل كنترل ۱۸
\n۲-۱ مدارهاي يكسو كننده قابل كنترل ۲۰
\n۲-۲ يكسو كننده هاي با روش كنترلي مدولاسيون پهناي پالس PWM 25
\n۲-۳ كنترل جريان ۳۲
\n۲-۴ كار چند ربعي محركه هاي داراي يكسو كننده تمام كنترل شده ۳۴

\n

فهرست مطالب
\nعنوان صفحه
\nفصل سوم
\nكنترل موتورهاي DC با برشگرها ۴۱
\n۳-۱ روشهاي كنترل ۴۴
\n۳-۲ كنترل حالت موتوري يك موتور سري ۴۴
\n۳-۳ ترمز ژنراتوري موتورهاي DC 45
\n۳-۴ كنترل جريان ۴۵
\n۳-۵ كنترل چند ربعي موتورهاي تغذيه يا برشگر ۴۶
\nفصل چهارم
\nكنترل حلقه بسته محركه هاي DC 54
\n۴-۱ محركه هاي سرعت متغير تك ربعي ۵۵
\n۴-۲ محركه هاي سرعت متغير ۴ ربعي ۶۷
\nفصل پنجم
\nموتورهاي القايي ۷۳
\n۵-۱ عملكرد موتورهاي القايي ۳ فاز ۷۴
\nفهرست مطالب
\nعنوان صفحه
\n۵-۲ راه اندازي ۸۷
\n۵-۳ ترمز كردن ۸۹
\n۵-۴ كنترل سرعت ۸۹
\nفصل ششم
\nكنترل موتورهاي القايي با كنترل كننده هاي ولتاژ AC 95
\n۶-۱ مدارهاي كنترل كننده ولتاژ AC 96
\n۶-۲ كنترل چهار ربعي و كار به صورت حلقه بسته ۹۹
\n۶-۳ محركه هاي بارهاي پنكه اي يا پمپها و جرثقيلها ۱۰۳
\n۶-۴ راه اندازي با كنترل كننده هاي ولتاژ AC 108
\n۶-۵ حداقل نمودن تلفات ۱۰۸
\nفصل هفتم
\nمحركه هاي موتورالقايي كنترل شده با فركانس ۱۱۰
\n۷-۱ كنترل موتور القايي با اينورتر منبع ولتاژ ۱۱۳
\n۷-۲ محركه هاي اينورتر منبع جريان فركانس متغير ۱۴۰
\nفهرست مطالب
\nعنوان صفحه
\n۷-۳ اينورترهاي PWM كنترل شده با جريان ۱۴۵
\n۷-۴ سيكلو كنورترها ۱۴۸
\nفصل هشتم
\nمحركه هاي موتور القايي روتور سيم بندي شده با كنترل قدرت لغزش ۱۵۱
\n۸-۱ كنترل استاتيكي مقاومت روتور ۱۵۳
\n۸-۲ محركه هاي استاتيكي شربيوس ۱۵۶
\n۸-۳ محركه هاي تغير يافته كرامر ۱۶۴
\nفصل نهم
\nتاثير كنترل دور موتورهاي الكتريكي برروي بهينه سازي مصرف انرژي ۱۶۶
\n۹-۱ مقدمه فصل ۱۶۷
\n۹-۲ مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي ۱۶۹
\n۹-۳ موانع در سياست گذاري انرژي ۱۷۰
\n۹-۴ انتخاب موتور مناسب ۱۷۱
\n۹-۵ تطابق موتور و بار ۱۷۱
\nفهرست مطالب
\nعنوان صفحه
\n۹-۶ موتورهاي با راندمان بالا ۱۷۳
\n۹-۷ اقدامات مورد نياز براي بهبود عملكرد سيستمهاي مرتبط با الكترو موتورها ۱۷۵
\n۹-۸ روشهاي عملي براي افزايش بازدهي موتور ۱۷۸
\n۹-۹ دستورالعملهاي لازم براي بهبود عملكرد موتورهاي الكتريكي ۱۸۱
\n۹-۱۰ دسته بندي اقدامات لازم براي بهينه سازي مصرف انرژي ۱۸۳
\n۹-۱۱ تكنولوژي الكترونيك قدرت و درايوهاي AC 184
\n۹-۱۲ كنترل كننده هاي دور موتور ۱۸۶
\n۹-۱۳ مزاياي استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور ۱۸۹
\n۹-۱۴ مديريت بهينه سازي مصرف انرژي و نقش كنترل كننده هاي دور موتور ۱۹۰
\n۹-۱۵ پمپها و فن ها ۱۹۲
\n۹-۱۶ قوانين افينيتي در كاربردهاي پمپ و فن ۱۹۴
\n۹-۱۷ مثال از محاسبات صرفه جويي انرژي در فن ۱۹۹
\n۹-۱۸ يك مطالعه موردي در ايران ۲۰۱

\n

فهرست مطالب
\nعنوان صفحه
\n۹-۱۹ سيستمهاي تهويه مطبوع ۲۰۴
\n۹-۲۰ ماشين تزريق پلاستيك ۲۰۴
\n۹-۲۱ صرفه جويي انرژي در تاسيسات آب و فاضلاب ۲۰۵
\n۹-۲۲ كمپرسورها ۲۰۶
\n۹-۲۳ نيروگاهها ۲۰۶
\n۹-۲۴ سيمان ۲۰۷
\nقابليتهاي كنترل كننده هاي دور موتور مدرن ۲۰۹
\n۹-۲۵ درايوهاي دور متغير VACON مصداقي از درايوهاي مدرن ۲۱۲
\n۹-۲۶ مسايلي كه درايوهاي دور متغير به وجود مي آورند ۲۱۲
\n۹-۲۷ درايوهاي ولتاژ متوسط ۲۱۸
\n۹-۲۸ توصيه ها ۲۱۹
\n۹-۲۹ خلاصه اي از اين بخش ۲۲۱

\n

فهرست مطالب
\nعنوان صفحه
\nفصل دهم
\nمعرفي درايوهاي كاربردي و صنعتي AC و DC ساخته شده توسط شركت پرتو صنعت ۲۲۲
\n۱۰-۱ درايوهاي DC 223
\n۱۰-۲ قسمت كنترل ۲۲۶
\n۱۰-۳ معرفي چند دستگاه براي كنترل سرعت موتورهاي AC 227
\n۱۰-۴ مشخصات فني و معرفي قابليتهاي دستگاههاي PSMC-RM 227
\n۱۰-۵ مشخصات فني و معرفي قابليتهاي دستگاههاي PSMC-DM 227
\n۱۰-۶ مشخصات فني و معرفي قابليتهاي دستگاههاي PSMC – DL 227
\n۱۰-۷ مشخصات فني و معرفي قابليتهاي دستگاههاي A 250-PSMC-DT 227
\n۱۰-۸ مشخصات فني و معرفي قابليتهاي دستگاههاي PSMC-DM 228
\n۱۰-۹ ارت كردن دستگاه ۲۳۵
\n۱۰-۱۰ اتصال خروجي ۳ فاز دستگاه به موتور ۲۳۶
\n۱۰-۱۰-۱ پانل دستگاه ۲۳۶
\n۱۰-۱۱ تنظيم پارامترهاي سيستم ۲۴۱
\nفهرست مطالب
\nعنوان صفحه
\n۱۰-۱۲ پارامترهاي اساسي سيستم ۲۵۰
\n۱۰-۱۳ مشخصات تكنيكي دستگاه PSMC-DM 258
\n۱۰-۱۴ شرح كار كلي سيستم ۲۵۸
\n۱۰-۱۵ بخش كنترل ميكرو پروسسوري سيستم ۲۶۱
\n۱۰-۱۶ واحد قدرت سيستم ۲۶۳
\n۱۰-۱۷ ترمينالهاي ورودي و خروجي منبع تغذيه ۲۶۶
\n۱۰-۱۸ خطاهاي سيستم و روش عيب يابي ۲۶۸
\n۱۰-۱۹ ترمينالهاي كنترلي دستگاه ۲۷۱
\nمنابع ۲۹۰
\nپایان نامه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی

\n

نوشته پایان نامه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی مصرف انرژی اولین بار در سیستم همکاری در فروش فایل یک وی دو پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل

آخرین ویرایش: - -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر