داشتن پنل اس ام اس برای فرهنگسراها

•  اطلاع رسانی جهت ثبت نام دوره های جدید آموزشی

 

• اطلاع رسانی جهت برگزاری همایش ها و سمینار ها

 

• اطلاع رسانی جهت تغییر برنامه کلاس ها به هنر جویان

 

• برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

 

• ارسال پیامک های تبلیغاتی جهت فرهنگسرا

 

• اطلاع رسانی جهت نمایشگاه های حاضر در فرهنگسرا

 

• ارسال اتوماتیک پیامک تبریک به مناسبات مختلف نظیر تاریخ تولد و ازدواج و…

 

• اطلاع رسانی جهت برگزاری نظرسنجی در رابطه با دوره های فرهنگی و هنری